Adatvédelmi nyilatkozat

Adatainak védelme fontos számunkra. Szeretnénk Önt, még a regisztrációs folyamat megkezdése előtt tájékoztatni arról, hogy a Székelyföldi Diákigazolvány (továbbiakban: SIC CARD) milyen személyes jellegű adatokat gyűjt Önről (továbbiakban: Felhasználó) és milyen törvényi előírások alapján.

Az Öntől igényelt személyes adatokra azért van szükség, hogy szolgáltatásaink hatékonyan tudjanak működni és a legjobb felhasználási élményt nyújtsuk Önnek.

A személyes adatokat a Felhasználó adja meg a regisztrációs folyamat során vagy későbbiekben, ha ezt a SIC Card üzemeltetője igényli. A Felhasználó a regisztrációval önkéntesen hozzájárul, hogy a SIC Card törvényes felhatalmazás alapján kezelje az adatokat, amelyeket csakis a szolgáltatásai javítására használ fel. Az adatokat a SIC Card biztonságosan kezeli, az adatokhoz csak a SIC Card munkatársai férnek hozzá.

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával beleegyezésemet adom, hogy az (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)- és a 190/2018-as törvény alapján, a Centrum Studiorum Egyesület feldolgozza a személyes adataimat, abból a célból, hogy a tájékoztasson az egyesület tevékenységeiről, illetve egyéb közérdekű programokról és lehetőségekről, ahogyan azt a 190/2018-as törvény 2. cikkelyének 1. bekezdésének f) alpontja értelmezi: család- és keresztnév • lakcím • születési dátum • elérhetőségek: - telefonszám - e-mail cím.

Az adatokat a SIC Card rendszere tárolja, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Némely adatok szükségesek a fizikai kártya elkészüléséhez (név, fénykép, oktatási intézmény), másokat statisztikai adatok elkészítésére használ, amelyek ugyanúgy saját felhasználásra készülnek. Ennek segítségével a SIC Card folyamatosan tudja javítani ajánlatait, kedvezményeit. A SIC Card hírlevelet küld a regisztrálóknak, azonban erről bármikor le lehet iratkozni.

A felhasználó kérésére a SIC Card a Felhasználó adatait eltávolíthatja rendszeréből, azonban ezzel a lépéssel a Felhasználó elfogadja, hogy többet nem lehet a fizikai kártya jogos tulajdonosa valamint a kártya által biztosított kedvezméyek sem lesznek rá nézve érvényesek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat nevű dokumentum előírásaival egészül ki.

Minden személyes adat feldolgozása az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) előírásai betartásával és figyelembevételével történik.